SALEZJANIE

 

 

Pracownicy Poligrafii Salezjańskiej od samego początku swojej działalności starali się wykraczać poza działalność komercyjną. Zostaliśmy założeni przez Salezjanów i jako część Rodziny Salezjańskiej patrzymy na wskazówki księdza Jana Bosko, który już w XIX w. prowadząc szkołę poligraficzną dla młodzieży w Turynie, podbijał świat środków społecznego przekazu. W swej działalności wychowawczej przykładał dużą wagę do przekazu medialnego, był promotorem „dobrej prasy”, wydawcą oraz płodnym pisarzem. Liczba jego publikacji (książek i broszurek) osiągnęła aż 403 tytuły. Najbardziej znaną była seria Czytanek katolickich, które drukował w założonej przez siebie drukarni przy Oratorium na Valdocco. Ich druk rozpoczął w 1853 r. od 3 000 egzemplarzy, w roku 1870 osiągnęły nakład 12 000.

 

Zapraszamy do bliższego poznania działalności Salezjanów Inspektorii Krakowskiej:

www.sdb.org.pl